Analoginen vai digitaalinen

Humidoreissa on yleensä analoginen hygrometri.
Ero tulee tehdä kolmen eri analogisen hygrometrijärjestelmän välillä:

  • Analoginen hygrometri metallijousella:
    Metallijousihygrometrejä käytetään useimmissa humidoreissa. Tällaiset hygrometrit ovat edullisempia, mutta ne eivät ole kaikkein tarkimpia.
  • Analogiset luonnonhiushygrometrit:
    Luonnonhiushygrometrit ovat tarkempia. Valitettavasti näiden hygrometrien tarkkuus vaatii huomattavan määrän huoltoa. Tämän takia nämä hygrometrit eivät ole yleensä ensimmäinen valinta humidoreissa.
  • Analogiset synteettisten hiusten hygrometrit:
    Synteettisten hiusten hygrometrit ovat suunnilleen yhtä tarkkoja kuin luonnonhiushygrometritkin. Ne eivät kuitenkaan vaadi mitään huoltoa käyttäjän osalta. Tämän takia niiden tulisi olla ensimmäinen valinta humidoreissa.

Adorini-hiushygrometrit mittaavat kosteutta korkealaatuisiin synteettisiin hiuksiin perustuen. Tunnettu saksalainen valmistaja on valmistanut ne yksinomaan adorinille erityisenä “sikaripainoksena”, optimoituina humidorien korkeita kosteustasoja varten. Hygrometrit saavuttavat hyvin korkean tarkkuuden rajatulla kosteusvälillä. Normaalit hygrometrit on siis asetettu saavuttamaan hyvin korkea tarkkuus paljon alhaisemmalla huoneen kosteustasolla vaihdellen 30% ja 60%:n välillä. Sikarisäilytykselle tyypillisen yli 65%:n kosteustason kohdalla normaalien analogisten ja digitaalisten hygrometrien tarkkuus pienenee huomattavasti.

Adorini- hiushygrometri toimitetaan valmiiksi kalibroituna, joten yleensä työlästä kalibrointia ei tarvita ennen käyttöä.

Humidori voidaan myös varustaa digitaalisella hygrometrillä. Digitaaliset hygrometrit mahdollistavat helpomman luettavuuden eivätkä vaadi kalibrointia. Huomaa, että myös digitaaliset hygrometrit tarvitsevat aikaa kosteuden muutoksiin mukautumisessa, eivätkä näytä muutoksia välittömästi. Digitaaliset hygrometrit eivät ole välttämättä analogisia hygrometrejä tarkempia. Adorinin digitaalinen hygrometri on yksi harvoista saatavilla olevista digitaalisista hygrometreistä, joka on optimoitu parhaimpaan tarkkuuteen yli 65%:n ylittävillä kosteustasoilla.

jatka kohtaan “mittaustarkkuus”

Mittaustarkkuus

Analogiset hygrometrit on kalibroitava ennen ensimmäistä käyttöä. Poikkeuksena on adorinin hiushygrometrit, jotka on kalibroitu huolellisesti ennen lähettämistä. Kuitenkin jopa adorinin hygrometrit saattavat vaatia uudelleenkalibroinnin kuljetuksen aikana tapahtuneiden voimakkaiden iskujen vuoksi.

Kuten aiemmin mainittiin, yleisesti käytetyn metallijousihygrometrin tarkkuus on rajattu. Adorinin hiushygrometrien tarkkuus on korkeampi, ne on optimoitu humidorin sisällä olevaan korkeaan kosteustasoon. On hyvä kuitenkin tietää, että mittauslämpötilaan verrattuna kosteuden mittaaminen on fyysisesti epätarkempaa. Jopa ammattilaboratoriokäyttöön tarkoitetuissa, yli 100 dollarin hygrometreissä valmistajat takaavat vain noin + / – 2%:n tarkkuuden.

Analogiset hygrometrit pitäisi uudelleenkalibroida kerran vuodessa. Jos humidorissa on perinteinen metallijousihygrometri, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota kosteustason muutoksiin. Kun käytetään akryylipolymeeri- tai sienikostuttimia propyleeniglykoliliuoksella, (Katsoselvityksiä kostuttimista) kosteuden pitäisi automaattisesti vakautua noin 70%:iin. Silloin tarvitsee vain täyttää tislattu vesi tai propyleeniglykoli (sienikostuttimissa) heti kun kosteustaso laskee. Jos et ole varma, niin sikareita koskettamalla voi yleensä varmistua, ovatko säilytysolosuhteet oikeanlaiset.

jatka kohtaan tietoa humidorin oikeanlaisesta valmistelusta: “Hygrometrin kalibrointi”